<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Nà Pát

Di chỉ thuộc xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Phát hiện năm 1997. Cửa hang hình tam giác, cao 8m, rộng 5m, sâu 25m, hang thấp hơn mặt thung lũng 1,2m, nền cửa hang cao hơn nền hang 1m, nền hang đã bị xáo trộn. Trong hố thám sát sâu 1,5m2, thu được 19 hiện vật, có 10 mảnh gốm và ốc suối. Niên đại cuối thời đá cũ đầu thời đá mới.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt