<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Hậu Giang

Cầu nằm trên ranh giới phường 11 và phường 12, quận 6, bắc qua rạch Lò Gốm, trên đường Hậu Giang, dài 22,8m, rộng13,6m. Thời Pháp, cầu mang tên Renault, vì nằm trên đường Renault. Năm 1955, đổi thành tên như hiện nay, vì nằm trên đường Hậu Giang. Hậu Giang vốn là tên một nhánh của sông Cửu Long.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt