<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích lịch sử Him Lam
                                                                                 

Di tích lịch sử Him Lam, thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là căn cứ điểm phòng thủ mạnh nhất ở phía Đông Điện Biên Phủ, có nhiệm vụ bảo vệ cho tập đoàn cứ điểm từ xa. Trung tâm Him Lam, gồm ba cứ điểm có công sự tương đối vững chắc của Pháp.

Ngoài ra, cứ điểm Him Lam, còn được trọng pháo 105 và 155 ở Mường ThanhHồng Cúm yểm trợ theo một kế hoạch hỏa lực dày đặc. Lực lượng dự bị với xe tăng, pháo binh và không quân chi viện, sẵn sàng tiến hành phản kích trong trường hợp Him Lam bị tiến công.

Cụm cứ diểm Him Lam, một trong các cứ điểm rất kiên cố của tập đoàn 49 cứ điểm của quân đội viễn chinh Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong một trận chiến đấu, Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, giúp cho đồng đội phá vòng vây và chiến thắng trong trận chiếm đồi Him Lam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt