<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Hoa Long

Chùa Hoa Long, nằm ven bên sông thuộc thôn Việt Trì, tổng Lâu Thượng, huyện Hạc Trì cũ, nay thuộc làng Lâu Thượng, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cạnh chùa Hoa Long, có phiến đá giống vết chân người khổng lồ. Tương truyền, dấu vết đó là vết chân của vị thiên thần từ trời xuống giúp Lạc Long Quân.

Theo sách cổ, xưa kia Lạc Long Quân sinh trăm con trai, không biết phân định thứ bậc thế nào, bèn lập đàn ở đấy để khấn thần linh. Chợt có vị thần đầu đội mũ Phật, chống gậy xuống bờ sông rửa chân, rồi trèo lên phiến đá ngồi cầm bút viết đủ tên một trăm người con của Lạc Long Quân, theo thứ tự trên dưới. Viết xong, người ấy cưỡi mây bay đi. Người được ghi đầu tiên là vua Hùng thứ nhất.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt