<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cố đô Hoa Lư

Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền ở Việt Nam, hiện còn di tích tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Triều Đinh tồn tại từ năm 968 - 980. Tiếp theo là triều Tiền Lê, từ năm 980 - 1009. Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, đã quyết định dời đô về Thăng Long. Như vậy, Hoa Lư là kinh đô của nước ta trong thời gian 41 năm, trải hai triều vua.

Hiện nay, khu di tích cố đô Hoa Lư vẫn còn những đền đài, lăng tẩm, dấu tích của cung điện và thành cổ. Chọn Hoa Lư làm kinh đô, Đinh Tiên Hoàng muốn lợi dụng địa thế hiểm trở. Nơi đây, 3 mặt có vách núi đá vôi che chắn, mặt phía Bắc thưa núi lại có dòng sông Hoàng Long án ngự. Khoảng trống giữa các sườn núi được xây kín bằng đất ken gạch, chân thành có gạch bó, đắp cao từ 8 - 10 mét, đoạn ngắn nhất 65m, đoạn dài nhất 500m.

Kinh đô Hoa Lư bao gồm: Thành Ngoại, Thành Nội và Thành Nam. Thành Ngoại rộng khoảng 140 ha, thuộc địa phận thôn Yên Thành, xã Trường Yên. Ðây là cung điện chính mà khu vực đền Ðinh, đền Lê là trung tâm. Đây cũng là nơi vua Ðinh Tiên Hoàng cắm cờ. Trước cung điện có núi Mã Yên, tương truyền vua Ðinh lấy núi làm án. Trên núi, hiện có lăng mộ vua Đinh và vua Lê. Thành Nội thuộc thôn Chi Phong, xã Trường Yên có tên là Thư Nhi xã, nơi nuôi trẻ em và những người giúp việc trong cung đình. Ở đây, xung quanh có núi cao bao bọc, án ngữ phía Nam kinh thành, bảo vệ mặt sau, từ đây, bằng đường thuỷ có thể nhanh chóng rút ra ngoài.

Phía Ðông kinh thành có núi Cột Cờ, nơi có lá quốc kỳ Ðại Cồ Việt, có ghềnh tháp - nơi vua Ðinh duyệt thuỷ quân. Hang Tiền là lưu giữ tài sản quốc gia, động Thiên Tôn - tiền đồn của Hoa Lư. Đây là hang nhốt hổ, báo để xử kẻ có tội.

Ðến đời Lê Hoàn, nhà vua đã cho xây thêm nhiều cung điện lộng lẫy như điện Bách Thảo Thiên Tuế, điện Phong Lưu ở phía Ðông, điện Vinh Hoa ở phía Tây, điện Bồng Lai bên tả, điện Cực Lạc bên hữu, lầu Hoả Vân và điện Trường Xuân, điện Long Lộc được lợp ngói làm bằng bạc. Trải qua 10 thế kỷ, các di tích lịch sử ở cố đô Hoa Lư hầu như bị tàn phá, đổ nát. Hiện nay, di tích chỉ còn lại đền vua Ðinh và đền vua Lê được xây dựng vào thế kỷ XVII.

Hoa Lư ngày nay không chỉ là vùng đất lưu giữ những công trình kiến trúc cổ, có giá trị lịch sử mà còn là vùng lễ hội sầm uất của tỉnh Ninh Bình. Hàng năm, vào ngày mồng 10 tháng Ba âm lịch, vùng mở lễ hội Trường Yên. Nhân dân diễn lại tích “Cờ lau tập trận” của Đinh Bộ Lĩnh năm xưa. Dịp này, ở cả hai đền vua Đinh, vua Lê đều có tế lễ, hội.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt