<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Giáp Lĩnh Hầu

Giáp Lĩnh Hầu là công thần triều Gia Long (1762-1820), không rõ họ và năm sinh, năm mất. Có lẽ tên húy là Giáp.

Ông làm đến Kí lục, kiêm Cai cơ. Lãnh sứ mạng trấn nhậm nơi biên thùy, ông chiêu an dân chúng, khai hoang lập ấp. Được phong tước Giáp Lĩnh Hầu.

Ông có công nhiều với nhân dân, nên khi ông mất, được dân chúng tưởng niệm. Đền thờ ông ở thôn Phước Trinh, huyện Phước An, tỉnh Biên Hòa nay là TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, gọi là đền Giáp công hay Giáp công từ: đền thờ ông Giáp hay Giáp Lĩnh hầu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt