<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Giồng Ông Tố

Rạch ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, từ rạch Ông Nhiêu chảy vào sông Sài Gòn theo hướng Đông Tây rồi đổi hướng Bắc Nam, dài độ 5.630m. Tên rạch do tên giồng mà ra. Có tài liệu cho rằng Ông Tố ở đây là Trương Vĩnh Tố, có ngôi mộ gần chợ Bình Trưng, phường Bình Trưng Tây.

Cầu bắc qua rạch Giồng Ông Tố, thuộc phường An Phú, trên tỉnh lộ 25, dài 46,3m, rộng 7,6m, đã được xây dựng trước 30/4/1975, được nâng cấp năm 1993.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt