<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Gò Dưa

Rạch ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ cánh đồng  giáp ranh huyện Thuận An (Bình Dương) chảy vào sông Sài Gòn, dài khoảng 5.630m. Vì rạch chảy qua vùng Gò Dưa nên mang tên này.

Cầu trên tỉnh lộ 1A, bắc qua rạch Gò Dưa, quận Thủ Đức, dài 63,8m, rộng 5m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt