<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Dinh Ông

Di chỉ tại ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ngay Miếu thờ Dinh Ông. Phát hiện và khai quật năm 1990 với diện tích đào là 66m2, tầng văn hoá dày 2m20. Hiện vật có: đồ đá 150 gồm rìu có vai, rìu tứ giác, đục, bàn mài; đồ gốm chừng 2 vạn mảnh, không có vật nguyên dạng, thuộc gốm phổ biến của các di chỉ lưu vực sông Đồng Nai. Niên đại của Dinh Ông khoảng trên dưới 3000 năm trước


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt