<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Đinh

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện và khai quật vào các năm 1972-1973, tại xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Di chỉ có diện tích 4000m2, tầng văn hoá dày từ 0,35-0,94m màu đen thẫm, chứa nhiều gốm, đồ đá và đồ đồng. Hiện vật thu được trong đợt khai quật năm 1973 gồm có: 29 đồ đá như: rìu, chày, vòng tay, khuyên tai; 29 đồ đồng gồm: rìu lưỡi xéo, mũi nhọn, chuông, mũi lao; 18 đồ gốm và xương động vật như lợn rừng, trâu nhà. Di chỉ Gò Đinh được xác định thuộc văn hoá khảo cổ học Gò Mun.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt