<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Bông

Di chỉ khảo cổ học Gò Bông ở thôn Gò Bông, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Di chỉ được phát hiện vào năm 1965, khai quật 1966, 1967 với diện tích đào 174m2. Di tích có tầng văn hoá dày từ 0,40m – 1,60m. Hiện vật thu được gồm có: 591 đồ đá, như: bôn, rìu, dao, bàn mài, mũi khoan, hạt chuỗi, nhẫn, mảnh vòng, dấu Bắc Sơn, rìu tay Bắc Sơn, một ít xỉ đồng và cục đồng, hơn 4 vạn mảnh gốm, là di chỉ có đồ gốm phong phú nhất với nhiều kiểu loại và kỹ thuật làm – nung gốm và hoa văn trang trí tuyệt vời. Di chỉ khảo cổ học Gò Bông thuộc văn hoá khảo cổ học Phùng Nguyên và là di chỉ điển hình về đồ gốm của hậu kỳ đồ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt