<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Mói

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1974, tại cánh đồng Nhội, thôn Xuân Đài, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện vật là nhiều gạch ngói như ngói rộng bản, ngói máng, ngói tròn trang trí hoa thị; gốm có hoa văn trám lồng, ô vuông mặt tràng… Có thể là mộ Hán đã bị phá hủy chỉ còn lại gạch ngói gốm.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt