<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Mới

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1989, tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện vật thuộc văn hoá khảo cổ học Sa Huỳnh, đó là những rìu có vai, mài ở rìa lưỡi, dài đến 4,5cm, công cụ mũi nhọn bằng đá silic cát màu xám.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt