<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Chùa Biện Sơn

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1987, tại xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cách di chỉ Đồng Đậu 20m về phía Tây. Tầng văn hoá từ độ sâu 1m – 1,5m. Hiện vật thu được gồm có: 8 đồ đá như: rìu, bôn, vòng, bàn đập; 1 rìu đồng lưỡi cân và nhiều mảnh gốm vỡ, trang trí văn thừng, văn khắc, ô vuông, trổ lỗ… Di chỉ có niên đại từ hậu kỳ đá cũ sang thời đại kim khí.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt