<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Tổng Binh

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện trên một gò đất cao tại thôn Xuân Đài, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện chưa cắt nghĩa tên gọi Gò Tổng Binh là vì sao? Tại đây người ta tìm thấy nhiều gạch rộng bản trang trí hoa văn trám đơn, kép, mắt võng, chữ thọ. Gò có lẽ nơi có mộ Hán đã bị phá hoại.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt