<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Gối

Làng cổ, xưa thuộc tổng Gối, nay thuộc xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Làng có nghề truyền thống là dệt vải (chủ yếu là dệt màn ta) và nghề rèn (rèn các dụng cụ thô sơ, tập trung ở tân hội). Đây là vùng quê có sinh hoạt văn hoá hát chèo tàu, hiện đang được khôi phục.

                                   

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt