<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hà Công Trình

Danh thần Hà Công Trình đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1460 -1497), quê ở làng Đồng Trình, huyện Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nay là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Bính Tuất (1466), ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ lúc 32 tuổi, được bổ làm Thượng thư bộ Binh, Quốc tử tế tửu, Nhập thị kinh diên.

Theo sách Thoái thực ký văn, chương I Trưng kỳ: Thuở nhỏ, ông hàn vi, có lần say rượu nằm ngủ trên hòn đá bên đường, mộng thấy có người tới khuyên bảo: “Sao không về đi học, bỏ uổng mất cái tài lỗi lạc”. Ông tỉnh dậy, trở về miệt mài đèn sách đến khi thành danh. Khi đã quý hiển, ông mới xin đổi tên làng là Tỉnh Thạch (hòn đá thức tỉnh), như đã nói trên.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt