<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Nổi

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện tại ấp Bình Tiến, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Gò Nổi là một gò cao 1,5 m, có diện tích 2.500 m2. Các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật ở độ sâu từ 0,2 đến 1,1 m. Hiện vật tìm thấy gồm nhiều mảnh gốm. Di chỉ thuộc văn hoá khảo cổ học Óc Eo, được công bố năm 1993.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt