<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gò Thành Dền

Di chỉ khảo cổ học Gò Thành Dền nằm phía Tây Nam xã Cao Xá, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ trước đây, nay là xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Có tên là Thành Dền vì trên gò đất này người ta xây lên một toà thành, nên có tên gọi là Thành Dền, có thuyết cho đây là thành Tam Giang đầu thế kỷ XV do quân xâm lược nhà Minh xây dựng. Di chỉ được phát hiện năm 1967, nhiều lần khảo sát nghiên cứu. Di chỉ có tầng văn hoá từ 0,30m – 0,45m. Hiện vật thu được trong những lần khảo sát gồm có 4 rìu đá, 2 bàn mài và một số mảnh gốm. Di chỉ có niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Phùng Nguyên.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt