<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Am Vát

Núi cao 1045m ở huyện Ba Chẽ, giáp huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, nguồn của sông Ba Chẽ. Vùng núi này có nhiều loại động vật quý hiếm: báo lửa, gấu ngựa, hươu sao, voọc, vượn, nai, hoẵng, tê tê, gà lôi trắng, gà tiền mắt vàng, trăn đất, rùa hộp, ba ba.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt