<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hà Quang Vóc

Hà Quang Vóc là anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam, chiến sĩ đặc công Rừng Sác, quê ở tỉnh Quảng Ninh.

Năm 1960, ông vào Nam tham gia kháng chiến được giữ chức Trung đội Trưởng Đặc công trong trận đánh đêm thứ 2 rạng sáng ngày 3-12-1973, đơn vị của ông đột nhập vào kho xăng Nhà Bè đốt cháy hàng triệu lít xăng gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước.

Ngày 1-2-1974, ông tham gia một trận đánh khác ở Nhà Bè và hy sinh.

Ngày 15-1-1976, ông được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng võ trang Việt Nam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt