<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Kim Xán

Danh thần Hoàng Kim Xán đời Gia Long, quê ở huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Ông là thân phụ của Hoàng Kế Viêm. Ông làm Tri huyện Lệ Thủy, rồi thăng dần đến chức Thượng thư bộ Hình; sung Kinh lược sứ Nam Định. Sau đó, ông làm Tổng đốc Định An thì tạ thế, được phong Hiệp biện đại học sĩ.

Đời Tự Đức (1829 - 1883), năm Mậu Ngọ (1858) được liệt thờ ở đền Hiền lương.

Con trưởng của ông là Thản, được ấn thụ viên ngoại lang, con thứ hai là Hoàng Kế Viêm, cháu là Vĩ làm Hiệp biện đại học sĩ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt