<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Kim Hoán

Hoàng Kim Hoán là danh thần, con ẩn sĩ Hoàng Quang, (không rõ năm sinh, năm mất), quê ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên nay là huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đời Gia Long, ông làm việc ở Viện Hàn lâm, rồi đổi làm Thiêm sự bộ Binh, ít lâu sau làm Ký lục trấn Quảng Bình và Quảng Trị.

Đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), ông làm Chánh sứ sang Trung Quốc, khi về lãnh chức Tả tham tri, rồi ra làm Hiệp trấn Thanh Hóa. Ông cực lực bài trừ tham nhũng, trừng trị cường hào ác bá, do vậy, chúng cấu kết với bọn gian thần trong triều, khiến ông phải bị cách chức, phát vãng vào Cam Lộ hiệu lực.

Do nhân dân binh vực ông, triều đình xét lại, phục chức cho ông. Về sau ông thăng chức Tham hiệp Lạng Sơn, nhưng chưa đi nhậm chức thì mất.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt