<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thành Hoàng Loan

Thành Hoàng Loan, tại thôn Điều Loan Hạ, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Toà thành do Vũ Văn Mật đắp vào giữa thế kỷ XVI, để chống nhau với nhà Mạc. Nay toà thành bị ngập nước khi xây hồ Thác Bà.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt