<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Hoàng Long

Đền ở bến đò Hoàng Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tương truyền nhỏ, có lần Đinh Bộ Lĩnh bị chú đuổi, đến bến đò thì cụt đường. Vừa lúc ấy, có hai con rồng vàng hiện lên cõng Đinh Bộ Lĩnh qua sông. Khi dẹp lên yên các sứ quân, lên ngôi hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh nhớ lại tích xưa đặt tên cho bên sông là Hoàng  Long, giao cho dân bản xây dựng đền thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt