<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hoà Vinh

Di chỉ khảo cổ học Hoà Vinh, còn gọi là di chỉ khảo cổ học Bàu Hoè, thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Di chỉ này, được phát hiện năm 1972 và khai quật năm 1973. Ngoài 2 mộ chum với vật tuỳ táng nghèo nàn, người ta còn tìm thấy trong lớp đất canh tác những rìu đá mài, vòng đá, hạt chuỗi đất nung, gốm và mảnh sắt vụn. Di chỉ khảo cổ học Hoà Vinh, thuộc văn hoá khảo cổ học Sa Huỳnh.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt