<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Hoang Thèn

 Xã thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 6.210 ha và 2.880 nhân khẩu. Có địa giới hành chính: Đông, giáp xã Khổng Lào; Tây, giáp xã Ma Li Pho; Nam, giáp thị trấn Phong Thổ và Bắc, giáp hai xã Mù Sàng và Bản Lang.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt