<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Nghĩa Lãng

Danh tướng Hoàng Nghĩa Lãng đời Lê Thần Tông (黎神宗; 1619-1643), con út của thái phó Hồng Quốc Công Hoàng Nghĩa Kiều, em Chiêu Quận Công Hoàng Nghĩa Thân, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thân phụ của ông vốn người Hưng Yên, do làm Thống binh ở Nghệ An, lấy vợ ở đây và sinh ra ông.

Ông cũng là thế phiệt công thần, có công dẹp quân nhà Mạc, được phong tước Phú Quận Công. Về sau, ông bị quân Mạc giết chết tại Sơn Nam và được truy phong Thiếu úy.

Con trai của ông là Hoàng Nghĩa Phúc cũng là bậc tướng tài.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt