<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa khẩu Hoàng Diệu

Cửa khẩu Hoàng Diệu, thuộc xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đây là cửa khẩu ranh giới giữa tỉnh Bình Phước với nước Campuchia.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt