<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Hoá

Sông Hoá, là phụ lưu của sông Thương, thượng lưu xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Nguồn từ núi khuổi Ma, cao 475m chảy từ châu Ôn, nay là huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, qua hồ Cấm Sơn vào sông Thương.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt