<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Hoạt Giang

Sông Hoạt Giang, phía trên thông với sông Man Bao ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, chảy về qua quốc lộ 1 và đường xe lửa nối liền với đường kênh, đi qua thành phố Thanh Hoá, tới Phúc Tinh hợp với sông Tống Giang ở phủ Hà Trung, chảy theo hướng đông ra cửa Chính Đại. Ở  Phúc Tinh, có một nhánh, chảy về phía tây Mỹ Khê, Mậu Thịnh (tức Ba Đình) nối liền sông Hoạt với sông Mã ở Đò Lèn.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt