<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ấp xưa Ích Thạnh
 

Trong những năm 1880-1910, là xã thôn của tổng Long Vĩnh Hạ, hạt Sài Gòn rồi tỉnh Gia Định. Sau 30/4/1975 là ấp của xã Long Trường, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Long Trường trở thành tên phường của 9 từ ngày 6/1/1997, ấp không còn nữa


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt