<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Kẻ Lào

Làng Lào hay Kẻ Lào nay là hai làng Lý Kiên và Thành Phú thuộc xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Làng thờ Thánh Quân làm thành hoàng. Tục truyền đó là Trịnh Lam, một quân gia của Cao Biền bị chết trôi dạt về đây, được dân thờ phụng. Hàng năm Kẻ Lào có nhiều lễ hội liên quan đến thành hoàng: tục săn cuốc, thổi cơm thi, tục xé cá, xé lợn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt