<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Kéo Phầy
    

Di chỉ Kéo Phầy ở xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Khảo sát năm 1924 và 1977. Trong cùng hang có một khối trầm tích màu vàng đậm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt