<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa Khánh Hội

Năm 1820, là thôn của tổng Dương Hoà, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Trước đó là thôn Tân Hội. Năm 1836 là thôn của tổng Bình Trị Thượng, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Năm 1880, là xã thôn của tổng Dương Minh, hạt Sài Gòn. Nay là tên vùng và tên đường ở quận 4.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt