<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Khánh Hoà

Khánh Hoà Thiền sư Phật giáo Việt Nam, pháp danh Như Trí, pháp hiệu Khánh Hòa, tên thật là Lê Khánh Hòa nên cũng gọi là Hòa Thượng Khánh Hòa, quê làng Phú Lễ, tổng Bảo Trị, quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre nay là xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Ông sinh trưởng trong một gia đình nông nghiệp, thuở nhỏ theo học với môn sinh cụ Đồ Chiểu một thời gian.

Năm 1891, xuất gia tu học với hòa thượng Long Triều tại chùa Kim Cang thuộc tỉnh Long An ngày nay hơn 10 năm.

Năm 1928, ông cùng hòa thượng Huệ Quang được An Nam Phật học hội mời đến giảng kinh tại các chùa Long Khánh, Qui Nhơn, Bình Định... Khi còn tu dạy tại chùa Tuyên Linh huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ Hồ Chí Minh) thường gặp ông đàm đạo nhiều về việc đạo, việc đời, họ rất tâm đắc với nhau về việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Sau đó ông Nguyễn Sinh Sắc qua Cao Lãnh cư ngụ, nhưng họ vẫn thường gặp nhau về nhiều việc đạo. Từ đó, ông đi khắp nơi vận động thành lập các Hội Phật giáo nhằm chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Năm 1930, ông cùng các hòa thượng và các cư sĩ khác đứng ra thành lập Nam Kì nghiên cứu Phật học hội, xuất bản tạp chí Từ Bi âm tại chùa Linh Sơn ở Sài Gòn.

Năm 1934, cùng các hòa thượng Huệ Quang, Khánh Anh, Pháp Hải và các cư sĩ thành lập Hội Lưỡng Xuyên Phật học tại Trà Vinh và tạp chí Duy tân Phật học đào tạo được nhiều danh tăng cho Phật giáo Việt Nam hiện đại.

Ông mất vào năm 1947 tại chùa Tuyên Linh và an táng tại đây.

Hòa thượng Khánh Hòa là một tác giả thiền học, một nhà Phật học có kiến thức uyên bác, có tinh thần cải cách Phật giáo. Ông là linh hồn, một khuôn mặt lớn của phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam vào thời gần đây.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt