<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Khai Nghiêm

Chùa xã Vọng Nguyệt, nay là xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Chùa do công chúa Nguyệt Sinh thời Lý xây dựng. Năm 1333, người bản xã là Hoả Đầu Chu Tuế Toại trùng tu, quy mô to rộng, có văn bia ghi việc trùng tu do Hàn lâm học sĩ Trương Hán Siêu soạn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt