<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Khả Lãm

Sông Khả Lãm thuộc xã Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, nơi Lê Lợi bị vây khốn trước khi khởi nghĩa năm 1418.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt