<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Trại giam Banh I

Trại giam Banh I tiếng Pháp là (Bagne I) là trại giam đầu tiên trong hệ thống nhà tù Côn Đảo, được xây dựng năm 1862 và chỉnh trang kiên cố lại vào năm 1896 Năm 1954 đổi là Lao I. Thời Vịêt Nam Cộng Hoà, trại có tên là Trại I , Trại Cộng Hoà, Trại II, trại Phú Hải.

Tổng diện tích: 12.015m2

Trong đó diện tích phòng giam 2.915m2

Nhà phụ thuộc:1.531m2

Khoảng trống, cây xanh: 7.569m2

Bao gồm: 10 phòng giam tập thể (chia làm 2 dãy, mỗi dãy 5 phòng), 1 phòng giam tù đặc biệt, 20 xà lim (hầm đá), 1 hầm xay lúa (thời Mỹ ngụy chuyển thành bệnh xá), 1 khu đập đá (khổ sai trong banh)

Ngoài ra còn có các công trình phụ như: Câu lạc bộ, phòng hớt tóc, nhà bếp, nhà ăn, giảng đường, nhà nguyện, phòng trật tự, nhà kho, văn phòng giám thị và sân vườn.

Đây là trại giam lớn nhất và cổ nhất ở Côn Đảo, nơi đây mang đậm dấu tích của các thời kỳ lịch sử. Với chiều dài hơn 1 thế kỷ, trại giam số I có đủ mặt các thế hệ tù chính trị từ mọi miền đất nước, từ thời kỳ đầu chống Pháp, qua phong trào Cần Vương, Văn thân, lãnh tụ và nghĩa quân các cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, Yên Bái và đặc biệt là lớp Đảng viên và quần chúng cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt