<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Khe Ve

Phụ lưu bên trái cùa sông Gianh, ở xã Dân Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, phía Bắc ngã ba Giơi. Đồn sơn cước căn cứ của Trương Quang Thủ. Nơi ẩn của vua Hàm Nghi


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt