<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Kho

Cầu ở phường Cầu Kho, quận 1. Vì cầu ở cạnh kho Cẩm Thảo chứa lúa, xây năm 1805, nên mang tên này. Gia Định phú” (bài 1) có câu:

Kho Cẩm Thảo chứa thuế vua, mạch nước sữa dân ai dám phá;

Chùa Kim Chương làm tôi Phật, tương dưa muối mặn sãi trường trai.

Cũng gọi là cầu Thương (kho chứa lúa).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt