<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Khải Tường

Vị trí

Chùa được dựng vào năm 1822 trên đất ấp Tân Lộc, sau gọi là thôn Hoạt Lộc, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Nay thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Lịch sử

Chùa do vua Minh Mạng (1820-1841) cho xây dựng để kỷ niệm nơi sinh của nhà vua. Nguyên mẹ vua là con gái của Tham tri bộ lễ Trần Hưng Đạt. Năm 14 tuổi, bà được lập làm hậu phi của chúa. Bấy giờ thế lực của quân Tây Sơn đang mạnh. Nguyễn Ánh phải thay đổi chỗ ở luôn. Phi thường đến chùa thắp hương khấn rằng: “Nay thế vận đang lúc gian nan, vua tôi phải ngược xuôi vất vả. Nếu phúc no mà sinh được con nối, thì gặp lúc nạn vất bỏ đi không nỡ, mà mang theo không khỏi làm cho chúa thượng phải lo lắng. Cả hai đằng thực là khó xử. Nếu số mệnh tôi đáng được có con thì cầu cho đến khi thiên hạ được thái bình hãy cho ra đời.”

Đến khi Nguyễn Ánh lấy được thành Gia Định, một đêm phi chiêm bao thấy thần nhân trao cho một quả tỷ và hai quả ấn. Quả tỷ sắc đỏ thắm, hai quả ấn một quả màu tía, một quả màu hạt, phi đều nhận lấy cả. Năm ấy phi 24 tuổi, sinh con trai là Phúc Đảm (sau nối ngôi tức là vua Minh Mạng) ở ấp Tân Lộc. Đến khi Phúc Đảm nối ngôi (1820-1841), tôn mẹ Thuận Thiên Cao hoàng hậu và xuống dụ xây chùa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt