<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Khương Công Phụ

Đền thờ Khương Công Phụ tại thôn Cẩm Cầu, xã Sơn Ôi, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Ông thi đậu tiến sĩ năm 780, đời Đường Đức Tông. Năm 784 được bổ chức Hiệu thư lang, sau thăng chức Hữu thập di hàn dân học sĩ. Là bề tôi đáng tin cậy của vua Đường. Sau vì việc can vua chôn cất công chúa Đường An quá hậu, trái ý vua bị biếm làm Thứ Sử Cát Châu, chưa đến nơi nhậm chức thì ốm chết. Đền thờ ông ở thôn Cẩm Cầu được xây dựng từ đời Cảnh Hưng (1740-1786), sau hư hỏng. Xây dựng từ năm 1870.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt