<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Kiều Công Tiễn

Kiều Công Tiễn là danh tướng của Dương Diên Nghệ, vốn là Hào trưởng Châu Phong, thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Phú nay là phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông được Dương Diên Nghệ tin cậy, cử trông coi châu ấy. Đắc ý sinh kiêu, ông cưu lòng tham tàn phản nghịch, cùng với người em ruột là Kiều Thuận mật mưu với đồng bọn ra tay ám sát Dương Diên Nghệ trong năm Đinh Dậu (937). Rồi chiếm đóng thành Đại La, nắm quyền trị nước. Có vị hào kiệt là Lưu Định thẳng thắn chỉ trích sự phản nghịch của ông, liền bị em ông giết chết.

Năm Mậu Tuất (938), khoảng tháng 3, ông cho người sang đút lót cho nhà Nam Hán để xin viện binh. Do đấy, vua Nam Hán sai con là Vạn vương Hoằng Thao sang xâm chiếm. Nhưng quân Nam Hán vừa động binh, thì tháng 10 năm ấy, ông đã bị Ngô Quyền đem binh từ châu Ái, ra hạ thành Đại La, giết chết và quân Nam Hán cũng bị Ngô Quyền dẹp tan và dựng nền độc lập tự chủ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt