<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Kiều Phụng

Danh tướng, Đô đốc thủy quân nhà Tây Sơn, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Chiên Đàn, tổng Chiên Đàn trung, huyện Lễ Dương, tỉnh Quảng Nam, sau đổi là huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam nay là xã Tam Đàn, TP Tam Kỳ,  tỉnh Quảng Nam.

Thuở trẻ ông theo nghĩa quân Tây Sơn, phục vụ ở các đội hải thuyền dưới quyền Bắc Bình vương Nguyễn Huệ.

Từ các năm 1780-1786, ông từng tham gia và chỉ huy các trận lớn đánh bại các đạo thủy quân của Nguyễn Ánh từ Quảng Ngãi đến Sài Côn (Sài Gòn ngày nay). Ông là người góp công lớn đánh thắng quân Xiêm (Thái Lan) trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút ở Mỹ Tho ngày 18-1-1785 đánh tan mấy vạn quân khiến quân Xiêm phải trốn về nước bỏ cả tàu thuyền, khí.

Khi Nguyễn Huệ lên ngôi lấy hiệu là Quang Trung, ông cùng với Đô đốc thủy quân Nguyễn Văn Tuyết tiến đánh vào cửa sông Lục Đầu, vào Hải Dương tiến về Thăng Long hợp với đạo Hữu quân của Đô đốc Long giải phóng Hà Nội trong mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Kể từ thời điểm này ông vẫn trông coi các đạo hải thuyền trong hải quân của vua Quang Trung đóng tại Bắc Hà.

Sau chiến thắng Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789, ông vẫn phục vụ suốt triều Quang Trung, Cảnh Thịnh.

Ông mất trước khi Nguyễn Ánh đánh bại quân triều Cảnh Thịnh. Sau năm Nhâm Tuất 1802, Gia Long trả thù ông bằng cách cho san bằng lăng mộ ông tại Đồng Lăng, làng Chiên Đàn, nay thuộc TP Tam Kỳ.

Hiện nay khu mộ ông hãy còn dấu tích ở ấp Đồng Lăng tại xã Tam Đàn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Gần đây chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có quyết định công nhận là di tích văn hóa lịch sử.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt