<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Kiến Tường

Tỉnh do chính quyền Sài Gòn lập trên đất huyện Kiến Đăng, phủ Kiến Tường thời Minh Mạng, nay thuộc tỉnh Long An. Tỉnh gồm 4 quận: Châu Thành, Kiến Bình, Tuyên Bình, Tuyên Nhân, 26 xã, 78 ấp.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt