<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa An Cư

Năm 1836, là thôn của tổng Bình Trị Trung, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Trước đó, có tên Tân An Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An (1820). Nay thuộc vùng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt