<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình KimTrang

Vị trí

Kim Trang là tên gọi hai ngôi đình nằm ở hai thôn Kim Trang Tây và Kim Trang Đông của làng Kim Trang, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Đối tượng suy tôn

Đình thờ Đức Thánh Cả, người có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông thế kỷ XIII và tiến sĩ Trương Phu Duyệt từng giữ chức Thượng thư bộ Lại dưới triều vua Lê Cung Hoàng. Mạc Đăng Dung bắt ông thảo chiếu bắt vua Lê nhường ngôi, ông không thuận, treo ấn từ quan, về làng ẩn dật. Ông và gia đình đã cung tiến tiền bạc và 20 mẫu ruộng cho làng để cứu trợ dân đói.

Kiến trúc

Đình Kim Trang Tây được xây dựng mới thời Hậu Lê, trùng tu năm 1909. Đình có bố cục kiểu chữ Công. Cổng đình ở phía sau để dân đi lễ thuận tiện, phía trước xây tắc môn và cầu ao. Đình hiện còn 3 cửa vọng chạm nổi hoa dây, 4 bức đại tự, một án thư sơn thếp, 2 bia ghi công đức Trương Phu Duyệt và Phạm Thanh Trực (một danh y) pho tượng Đức Thánh Cả và Trương Phu Duyệt bằng gỗ, 7 đạo sắc phong.

Đình Kim Trang Đông có quy mô nhỏ hơn. Song đồ tế tự của đình lại khá phong phú gồm 4 đại tự, 3 câu đối, 2 kiệu long đình, 1 cửa võng, 2 cỗ ngai thờ, 1 sập thờ, 1 ban thờ …Tất cả hiện vật đều là thời Nguyễn. Đình còn lưu giữ 5 đạo sắc phong, khá nhiều bia đá, trong đó có bia thần tích hình nón cao 1,2m x 4,2m x 0,53m, được khắc thời Vĩnh Thịnh (1705-1719). Hàng năm làng tổ chức lễ hội tử 13 đến 15 tháng Hai Âm lịch để tưởng nhớ các vị tiền nhân. Đình đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia năm 1992.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt