<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Kinh Lũ

Làng Kinh Lũ thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, quê Bùi Sĩ Tiêm (1690-1733).

Ông nổi tiếng là thần đồng. Năm 1715 đỗ Đình Nguyên; 1730 giữ chức Thái Thường Tự Khanh. Ông có nhiều điều không đồng ý với chúa Trịnh và đã dâng khải nêu 10 điểm, có thể xem như một chương trình cải cách quốc gia. Ông vừa là người có học vấn cao, vừa là thầy giáo giỏi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt