<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Kim Linh

Di chỉ chùa Kim Linh tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ngay lối vào có miếu linh thần ẩn dưới gốc bồ đề cổ, trong miếu có 3 tảng đá cao từ 0,53m đến 0,95m. Khắc hình mặt người hai đàn ông một đàn bà. Trong lòng đất quanh chùa, khi đào xuống phát hiện nhiều gạch cỡ lớn 35x20x7 cm và nhiều móng sâu những 18 lớp gạch.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt